.

Biudžetinė įstaiga. K. Ladygos g. 18, Utena
Telefonas: (8-389) 61328
el. paštas: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Juridinio asmens kodas: 190181633
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Gimnazijos steigėjas: Utenos r. savivaldybės taryba
PradžiaUgdymas karjerai

Vadovaujantis LR Švietimo ir mokslo ministro ir LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2003 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. ISAK-1635/A1-180 patvirtinta „Profesinio orientavimo strategija“ ir 2004 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. ISAK-415/A1-71 patvirtintu „Profesinio orientavimo strategijos įgyvendinimo planu“ Utenos „Saulės“ gimnazijos bibliotekoje įsteigtas profesinio informavimo taškas (PIT). Profesinio informavimo taškas (PIT) akredituotas 2008-01-22.

 

Gimnazija dalyvauja 2007 – 2013 m. Žmoniškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.3-ŠMM-01-V priemonės „Profesinio orientavimo sistemos veiklos tobulinimas ir plėtra“ valstybės projekte Nr. VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-002 „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (I etape)“.

 

Tikslai:

  • Nuosekliai ir kryptingai padėti mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, reikalingas sėkmingam savo karjeros plėtojimui bei įsitvirtinimui darbo rinkoje, tolesnei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.
  • Ugdyti mokinių gebėjimus planuoti karjerą, socialinį aktyvumą, savarankiškumą ir atsakomybę.

 

Uždaviniai:

 

  • Mokyti moksleivius atlikti savianalizę: išsitirti gabumus, polinkius, interesus, juos įsivertinti ir panaudoti renkantis profesinę veiklą.
  • Nuolat teikti bei atnaujinti informaciją apie mokymosi lygius, profesijas, studijų sistemą, darbo rinką, priėmimo sąlygas, karjeros galimybes.
  • Supažindinti su institucijomis, teikiančiomis profesinio informavimo ir konsultavimo paslaugas.
  • Konsultuoti pasirenkant mokymosi kryptį.
  • Bendradarbiauti su profesinio mokymo, kolegijomis ir aukštosiomis mokyklomis, teritorine darbo birža, profesinio konsultavimo paslaugas teikiančiomis institucijomis organizuojant profesinį informavimą.
  • Plėsti socialinių partnerių profesinio informavimo srityje tinklą.
  • Rengti ir kaupti mokymo medžiagą.

 

Paieška svetainėje„Saulės“ gimnazijos istorija.
Metai ir įvykiai.

Iš gimnazijos istorijos:

...Utenos „Saulės“ progimnazija pradėjo savo veiklą dar vokiečių okupacijos metais. Nežinia, koks būtų jos likimas, jei 1918 m. vasario 16-ąją nebūtų paskelbta Lietuvos nepriklausomybė...

Skaityti daugiau...

Pamokų laikas

1 pamoka: 800 - 845
2 pamoka: 855 - 940
3 pamoka: 955 - 1040
4 pamoka: 1100 - 1145
5 pamoka: 1210 - 1255
6 pamoka: 1310 - 1355
7 pamoka: 1405 - 1450
8 pamoka: 1500 - 1545
Orai Utenoje

© 2023 Utenos „Saulės“ gimnazija